Tarihçe

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile 22 Mart 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teşkilatına dair kanunla kurulan ve bugünkü Gazi Eğitim Fakültesinin de temelini oluşturacak olan "Orta Muallim Mektebi", 1927 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış olup, 1932 yılında “Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü” adını almıştır.

Cumhuriyetin bilim, sanat ve eğitimde çağı yakalayarak ötesine geçme idealinin bir adımı olarak 1924 yılından itibaren Avrupa’nın bilim ve sanatta önde gelen ülkelerine devlet bursuyla öğrenci gönderilmeye başlanmış; bu kapsamda, 1928 yılında Resim Dersleri ve İş dersleri için öğretmen okulları ile pedagoji enstitülerine ve seminerlerine katılmak üzere Almanya’ ya gönderilmiş olan İsmail Hakkı Uludağ, Şinasi Barutçu, Hayrullah Örs, Mehmet Ali Akademir, ve Malik Aksel eğitimlerini başarıyla tamamlayarak 1932 yılında yurda dönmüşlerdir. Yurt dışından henüz dönen bu sanatçı-eğitimciler, Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü müdürü olan İsmail Hakkı Tonguç öncülüğünde, 1932 yılında Türkiye’nin ilk Sanat eğitimcisi yetiştiren kurumu olarak, çatısı altında bulunmaktan büyük onur ve gurur duyduğumuz Resim-İs Bölümü’nü kurmuşlar ve bölümün ilk programını hazırlamışlardır. Resim-İş Bölümü’nün açılmasıyla Enstitünün bölüm sayısı da 6’ya yükselmiştir.

Öğretmen kadrosunun yetiştirilmesinde büyük özen gösterilen, uzun ve planlı bir hazırlık sürecinden sonra, Gazi Terbiye Enstitüsü Yönetmeliğinde bölüm "İş Dersi ve Resim Şubesi" olarak iki alt dala ayrılmış, 2’si kız öğrenci olmak üzere, toplam 22 öğrenci ile eğitim öğretime başlanmıştır. Orta dereceli okullarda haftada üç saat olan “resim dersi” ile haftada üç saat olan “İş Dersi” için ayrı ayrı ayrı öğretmen istihdamından, dönemin bütçe yetersizliği nedeni ile bir yıl sonra vaz geçilmiş; bu şubeden mezun olacakların orta dereceli okullarda resim, iş, atölye, yazı ve mesleki resim öğretmenliklerini yapabilecek yetenekte yetiştirilmesi gayesiyle ayrı ayrı programlar birleştirilerek “Resim-İş Şubesi” haline getirilmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle ve Mimar Kemalettin'in eseri olarak inşa edilen Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü binasının bodrum katında kurulan Ağaç İş, Maden İş, Modelaj, Kâğıt-Mukavva İş, Sınıf Tekniği Atölyeleri ve birinci katın kuzey yönünde kurulan Resim Atölyesi, o dönemin kısıtlı koşullarına rağmen, Avrupa’dan getirilen malzemelerle donatılmıştır.

 “Gazi Orta Muallim ve Terbiye Enstitüsü ”nün adı 1946-47 öğretim yılında “Gazi Terbiye Enstitüsü” olarak değiştirilmiştir. 1973 yılında yatılılık kaldırılarak, bursluluğa geçilmiştir. Eğitim Enstitülerinin öğrenim süresi, 1974-75 öğretim yılında uygulamaya konulan önlisans, lisans aşamalarından oluşan deneme programla 4 yıla (8 yarıyıl) ve lisansüstü öğretim aşamalarına  göre düzenlenmiş ancak bu deneme 1975-76 öğretim yılında kaldırılmış, 1978-79 öğretim yılında ise süre yeniden 4 yıla (8 Yarıyıl) çıkarılmıştır. 1980 yılında Eğitim Enstitüleri ''Yüksek Öğretmen Okulu'' adını almıştır. 1982 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmüş olan öğretmen eğitimi programları, YÖK Yasasıyla Yükseköğretim Kurumlarına aktarılmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin öğretmen yetiştirme alanında öncü kurumu Gazi Eğitim Enstitüsü, Fakülteye dönüşerek Gazi Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

Resim İş Eğitimi Bölümü de kurulduğu 1932 yılından beri içinde olduğu tarihi ana binadaki atölye ve derslik mekânlarını 1983-84 Eğitim öğretim yılında Rektörlüğe bırakarak üniversitenin ana yerleşkesinde yer alan  şimdiki müstakil binasına taşınmıştır.