Yönetim

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Meliha YILMAZ
Tel: +90 312 202 84 01
E-Posta: ameliha@gazi.edu.tr

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Osman ÇAYDERE

Tel: 0312 202 84 15

E-Posta: osmancaydere@gazi.edu.tr

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Sekreteri

Nergiz HOLAT

Tel: 0312 202 84 00

Fax: 0312 222 70 46