Tanıtım

Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim dili Türkçe’dir. Anabilim Dalı’na, birinci aşaması desen, ikinci aşaması imgesel olan iki aşamalı bir yetenek sınavıyla öğrenci alınmaktadır. Anabilim dalının amacı; çağdaş bilgilerle donatılmış Resim-iş öğretmeni yetiştirmektir.

Anabilim Dalı'nda 5 Profesör, 3 Doçent, 10 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi, 1 Okutman ve 5 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Anabilim dalında, alan dersleri yanında zorunlu eğitim ve kültür dersleri ile, seçmeli dersler mevcuttur. Bağımsız bir binası olan Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'nda, Resim, Grafik, Heykel Anasanat Atölye dersleri verilmektedir. Binada derslik olarak 4 adet Heykel, 1 adet Seramik, 1 adet Fotoğraf, 3 adet Grafik, 6 adet Resim, 1 adet Tekstil, 2 adet Baskıresim ve 3 adet Temel Tasarım Atölyesi mevcuttur. Ayrıca Anabilim Dalı'nda 4 adet amfi, 1 adet bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet okuma salonuyla hizmet vermektedir. Anabilim Dalı teorik bilgilerin yanında uygulamaya yönelik bilgilerin de verilebilmesi için çeşitli materyallerle donatılmış bir uygulama sınıfına sahiptir.

Anabilim Dalı binasında bulunan Malik Aksel Sergi Salonu’nda öğretim yılı boyunca öğretim elemanları ve öğrencilerin sergileri gerçekleşmektedir.

Ayrıca Anabilim Dalı lisans öğrencileri, yurt dışındaki üniversitelerle yapılan anlaşmalar doğrultusunda Erasmus Öğrenci Değişim Programı’ndan yararlanabilmektedir.

Anabilim Dalı’ndan mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya özel okullarda öğretmen olarak çalışma; akademik çalışma yapmak isteyen öğrenciler yüksek lisans ve doktora yapma imkânına da sahiptir. Bu öğrencilerimiz çeşitli üniversitelerde akademik personel olarak; kamu kuruluşlarında, özel sektörde iletişim uzmanı, reklamcı ve tasarımcı olarak çalışabilmektedirler.