Tanıtım

Türkiye'nin en köklü sanat eğitimi kurumu olan Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalımızın misyonu, Cumhuriyet'in temel değerlerine, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, öğrenmeyi, öğretmeyi ve insan gelişimini temel alarak kendisini yenileyen, geliştiren, eleştirel düşünebilen, yeniliklere açık, topluma rehberlik edebilen, kendisi ile barışık, vizyon sahibi ve idealist sanat eğitimcileri yetiştirmektir.

1932 yılında eğitim öğretim yılına başlayan Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı’nın eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim dili Türkçedir. Amacı çağdaş bilgilerle donatılmış Resim-iş öğretmeni yetiştirmek olan, Türkiye’nin alanında öncü bu eğitim kurumuna, birinci aşaması desen, ikinci aşaması imgesel olan iki aşamalı, özel yetenek sınavıyla öğrenci alınmaktadır.

Ana Bilim Dalı'nda 8 Profesör, 3 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Görsel Sanatlar Öğretmeni yetiştiren Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı ders programında, alan dersleri yanında zorunlu eğitim ve kültür dersleri ile seçmeli dersler mevcuttur. Gazi Üniversitesi Ana Yerleşkesinde bağımsız bir binası olan Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda, teorik derslerin yanı sıra Resim, Grafik, Heykel Anasanat Atölye dersleri de uygulamalı olarak verilmektedir. Binada derslik olarak 4 adet Heykel, 1 adet Seramik, 3 adet Grafik, 6 adet Resim, 1 adet Tekstil, 2 adet Baskıresim ve 3 adet Temel Tasarım Atölyesi mevcuttur. Ayrıca Ana Bilim Dalı'nda 4 adet sınıf, 1 adet bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet okuma salonuyla hizmet verilmektedir.

Ana Bilim Dalı binasında bulunan Malik Aksel Sergi Salonu’nda öğretim yılı boyunca öğretim elemanları ve öğrencilerin sergileri gerçekleşmektedir. Aynı binada yer alan Resim İş Belleği ise geçmişten günümüze Resim İş Eğitiminde kullanılan eğitim araç gereçlerini içeren küçük bir müze özelliğini taşımaktadır.

Ayrıca Ana Bilim Dalı lisans öğrencileri, yurt dışındaki üniversitelerle yapılan anlaşmalar doğrultusunda Erasmus Öğrenci Değişim Programı’ndan yararlanabilmektedir.

Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı’ndan mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya özel okullarda öğretmen olarak çalışmanın yanı sıra akademik çalışma yapmak isteyenler için yüksek lisans ve doktora yapma imkânı da bulunmaktadır.

Ana Bilim Dalımız mezunları Görsel Sanatlar öğretmeni olmanın dışında çeşitli üniversitelerde akademik personel olarak; kamu kuruluşlarında, özel sektörde iletişim uzmanı, reklamcı ve tasarımcı olarak da çalışabilmektedirler.