Resim-İş Eğitimi Lisans Programı Sorunlarına Yönelik Değerlendirme Çalıştayı - Resim - İş Eğitimi Anabilim Dalı