Akademik Kadro

Prof. Şeniz AKSOY

Tel: +90 312 202 84 25
E-Posta: seniz@gazi.edu.tr

Prof. Güler AKALAN

Tel: +90 312 202 84 38
E-Posta:
akalan@gazi.edu.tr

       

Prof. Dr. Alev ÇAKMAKOĞLU KURU

Tel: +90 312 202 84 34

E-Posta:alevkuru@gazi.edu.tr

 

Prof. Nur GÖKBULUT

 

E-Posta: nurgok@gazi.edu.tr

       

Prof. Dr. Meliha YILMAZ


Tel: +90 312 202 84 14
E-Posta: ameliha@gazi.edu.tr

Doç. Dr. Abbas KETİZMEN

Tel: +90 312 202 84 17
E-Posta: kabbas@gazi.edu.tr

       

Doç. Dr. Meltem KATIRANCI

Tel: +90 312 202 84 11
E-Posta: meltemk@gazi.edu.tr

Doç. Dr. Çağatay AKENGİN

Tel: 0312 202 84 12

E-Posta:cagatayakengin@gazi.edu.tr

       

Yrd. Doç. Cengiz SAVAŞ


Tel: +90 312 202 84 46
E-Posta: csavas@gazi.edu.tr
 

Yrd. Doç. Yusuf Baytekin BALCI


Tel: +90 312 202 84 26
E-Posta: baytekin@gazi.edu.tr

       

Yrd. Doç. Erol BATIRBEK


Tel: +90 312 202 84 29
E-Posta: batiberk@gazi.edu.tr

 

Yrd. Doç. Nurettin ŞAHİN

Tel: +90 312 202 84 19
E-Posta: nsahin@gazi.edu.tr

 

       

Yrd. Doç. Gonca YAYAN

Tel: +90 312 202 84 20
E-Posta: gyayan@gazi.edu.tr

 

Yrd. Doç. Dr. Nuran SAY

Tel: +90 312 202 84 36
E-Posta: nuransay@gazi.edu.tr

 

       

Yrd. Doç. Dr. Güzin AYRANCIOĞLU


Tel: +90 312 202 84 21
E-Posta: guzin@gazi.edu.tr

 

 

Yrd. Doç. Dr. Reyhan GEMALMAYAN

Tel: +90 312 202 84 06
E-Posta: rgemalmayan@gazi.edu.tr

       

Yrd. Doç. Neşet Fahir YAZLIK


Tel: +90 312 202 84 47
E-Posta: neset@gazi.edu.tr

 

Öğr. Gör. Necmettin YAĞCI

Tel: +90 312 202 84 05
E-Posta: nyagci@gazi.edu.tr

       

Öğr. Gör. Dr. Osman ÇAYDERE

Tel: +90 312 202 84 15

e-posta:osmancaydere@gazi.edu.tr

 

Öğr.Gör. Veysel ŞAYLİ

Tel: +90 312 202 84 33
E-Posta: veysels@gazi.edu.tr

       

Okt. Azimet KARAMAN
Tel: +90 312 202 84 04
E-Posta: akaraman@gazi.edu.tr

Arş. Gör. Hande BOLU
Tel: +90 312 202 84 45

E-Posta: handebolu@gazi.edu.tr

       

Arş.Gör. Murat ASLAN

Tel: +90 312 202 84 13
E-Posta: murataslan@gazi.edu.tr

Arş.Gör. Ali Ertuğrul KÜPELİ
Tel: 0 312 202 84 18
E-Posta: alikupeli@gazi.edu.tr

       

Arş. Gör. Huriye ÇELİKCAN

Tel: +90 312 202 84 02
E-Posta: huriyeaydin@gazi.edu.tr

 

Arş.Gör. Başak DANACI POLAT

Tel: +90 312 202 84 32

E-Posta: basakd8@gmail.com